Security Analysis

Yrityksemme tuottaa laadukkaita analyyseja ja tiiviitä selvityksiä asiakkaan tarpeeseen.

Asiakkaitamme:

Laatimamme analyysit ja selvitykset käsittelevät organisaatioon, valtioon tai kansainväliseen toimijaan liittyviä poliittisia, sotilaallisia ja taloudellisia teemoja. Analyyseja ja selvityksiä laaditaan niin ”ikuisista” ongelmista, kuten suurvaltakilpailu ja Itämeren turvallisuuskehitys, kuin myös ratkaisemattomista ongelmista, joista esimerkkinä ilmastonmuutoksen turvallisuusvaikutukset Suomelle.

Tarjoamme asiakkaillemme juuri heille räätälöityä tutkimustietoa esimerkiksi kansainvälisten suhteiden muutoksista tai ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan liittyvästä kehityksestä. Asiakkaamme työskentelevät tutkimuslaitoksille, yliopistoille, valtioille ja monikansallisille turvallisuusorganisaatioille sekä yksityiselle sektorille ja liike-elämän toimijoille. Henkilöinä he ovat oman alansa asiantuntijoita, joten keskinäinen luottamus ja avoin vuorovaikutus ovat ensiarvoisen tärkeitä.

Asiakkaamme hyötyvät yrityksemme laajasta turvallisuustutkimuksen ja yksityisen sektorin verkostosta, joustavasta toimintatavastamme ja luottamuksellisiin henkilösuhteisiin perustuvasta työskentelymallista. Autamme asiakasta määrittämään sen mitä hän tarvitsee, jonka pohjalta tuotetaan toimeksiannon mukainen analyysi laadukkaasti, luotettavasti ja kohtuullisella hinnalla. 

Lopputuotteemme laaditaan akateemisen tutkimuksen periaatteita ja kriteerejä asiakaskohtaisesti soveltaen. 

Viiden toimintavuoden aikana Security Analysis Oy on toimittanut analyyseja, selvityksiä ja esityksiä eri muodoissa monille tahoille, kuten Valtionneuvoston kanslialle sekä sen ministeriöille ja keskusviranomaisille, julkisen sektorin tutkimuslaitoksille sekä yksityisen sektorin yrityksille ja yhdistyksille. Ulkomailla asiakkaitamme ovat muun muassa Naton Transformaatioesikunta (ACT), EU:n komissio, Britanniassa puolustushallinto ja Military Balance (IISS) sekä Ruotsissa Försvarshögskolan. Esimerkkejä julkisista analyyseista ja selvityksistä on ”Tuotteet”-valikossa, josta löytyvät myös linkit tuotteisiimme. 

Yhteystiedot

Juha Pyykönen

Turvallisuustutkija, valtiotieteiden lisensiaatti, prikaatikenraali (evp)

juha.pyykonen@secan.fi

+358 400 918 191

Security Analysis Oy, Linnankatu 36, Turku 20100

Tuotteet

Julkaistuja analyyseja sekä selvityksiä

(tarkemmat tiedot löydät LinkedIn-sivulta)

Selvitys kriisinhallinnan vaikuttavuuden arviointimallista ja arviointikriteereistä.

VNK:n julkaisu 2020/2, pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020111189997


Govorit Moskva – Moskova puhuu. Venäjän strategisen viestinnän erityispiirteet.

VNK:n julkaisu 2020:16, pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-944-8


Deterrence in the Nordic-Baltic Region

publication date Jun 4, 2019, United States Army War College, Strategic Studies Institute (USAWC, SSI), available at https://publications.armywarcollege.edu/pubs/3699.pdf

A Stronger North?

publication date 2018, The Prime Minister’ Office, The Government of Finland, available at http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-542-6

Nordic Partners of NATO. How similar are Finland and Sweden within NATO cooperation?

publication date Oct 7, 2016, The Finnish Institute of International Affairs, FIIA, Helsinki, available at https://www.fiia.fi/julkaisu/nordic-partners-of-nato